Laster inn..

Ankring

Ankring på svai

 • Finn en plass hvor båten fritt kan dreie rundt uten å treffe land, brygger og andre båter.
 • Spør gjerne andre hvor deres anker ligger, om det er en trang ankringsplass og det er lite vind.
 • Leire og sand gir best hold for ankeret. Unngå områder med sjøgress.
 • Bruk så mye kjetting som mulig, og glem regelen om 3 ganger dybden. Det er kjettingens tyngde som gjør mesteparten av jobben for å holde skuta på plass.
 • Før du dropper ankeret, så legger du baugen opp mot vinden.
 • Tenk på at propellen vil trekke deg enten til styrbord eller babord når du bakker. Sjekk dette før du ankrer opp eller går til kai.
 • Når du har droppet ankeret og ankeret omtrent har truffet bunnen, bakker du sakte slik at kjettingen ikke blir liggende i en haug over ankeret.
 • Når du har lagt ut tilstrekkelig med kjetting, så bakker du først sakte og øker pådraget på motoren til ca. 2000 rpm, slik at ankeret graver seg godt ned i bunnen. Har seilbåt. 96 hk fast propell.
 • Finn to overettmerker på land og se at båten står stille før du slipper pådraget på motoren.
 • Når ankeret er kjørt godt ned i bunnen og det er tilstrekkelig med kjetting ute, er skuta forhåpentligvis trygg for sterkere vinder. En ankeravlaster settes for å unngå belastninger på ankervinsjen, og for å unngå forplantning av bråk fra kjettingen når den glir over steiner på bunn.
 • Blåser det kraftig opp, må det settes ankringsvakt eller du må finne tryggere ankringsplass. Bruk gjerne en ankrings-app. Da går alarmen på telefonen om du drifter.
 • Et tips er å legge ut fendere, og spesielt to fendere på hver side helt akterut. Hvis man skulle klinke borti en annen båt på ankringsplassen, er det gjerne der man treffer…
 • Når ankeret skal opp, er det greit å ha en på baugen for å indikere peilingen på kjettingen, slik at kjettingen ikke skraper opp skroget eller at ankervinsjen drar skuta fremover.
 • Stopp vinsjen om du hører at den jobber tungt, og vinsj igjen når kjettingen slakker seg. Sitter ankeret fast, kjøres det løs med båtens motorkraft.
 • Husk ankerlanterne om natten og heng opp et dagsignal forut på båten som er en svart kule. På best synlig sted.

Ankring i havn

 • I Middelhavet er hovedregelen at man ligger med hekken inn mot kai.
 • Legg ut tilstrekkelig med fendere i riktig høyde, samt to fendere på hver side akterut.
 • Legg også en stor fender på akterspeilet, så ikke skuta treffer kaia om du er litt uheldig.
 • Gjør klar akterfortøyningene, og ha gjerne et ekstra fortøyningstau klart i tilfelle.
 • Når du skal slippe ankeret er det viktig å ikke krysse andres ankerkjettinger.
 • Slipp ankeret så langt ut som mulig, og mest mulig vinkelrett på der du skal fortøye.
 • Mer kjetting, jo bedre hold.
 • Tenk nå på hvilken vei propellen trekker skuta når du bakker, samt vindretning og eventuell strøm.
 • Det kan være en fordel å ta hensyn til dette slik at du bakker mest mulig rett inn der du skal ligge.
 • Har du baugpropell, så er dette en av situasjonene den er skapt for.
 • Ha litt fart akterover så du har styrefart.
 • For å få ankeret til å sitte skikkelig kan du stoppe vinsjen når du er noen meter fra land, slik at ankeret får gravd seg skikkelig ned i bunnen. Husk da at propellen vil dra deg babord eller styrbord. Hvis du ikke er kjent med denne ankringsteknikken, bør du trene en plass hvor du ikke kan rote det til for andre. Studer gjerne hvordan charterskippere gjør det, og spør dem gjerne om råd.
 • Når du skal ta opp ankeret i havn, lønner det seg å plukke opp ankeret fra der du la det, slik at du ikke drar det over andres kjettinger og huker deg fast i disse.
 • Før du går fra kai bør du ha en line med løkke i, og en båtshake klar på baugen.
 • Om du har huket en annen kjetting må du få den av ankeret ditt. Prøv å finne eier av kjettingen du har huket. Be dem slakke ut ankeret sitt mye. Da er det lettere å få opp ankeret.
 • Legg baugen så vinkelrett ut fra båten du har huket kjettingen til.Løft ditt eget anker så høyt opp at du får tredd lina med løkka under kjettingen du har huket. Fest lina med løkka på et kryssholt. Slipp ankeret litt ned, og når det er klar av kjettingen… kjør helt opp. Stram gjerne opp annens eiers kjetting ved at du bakker.
 • Slipp den huka kjettingen når din baug er vinkelrett foran baugen til kjettingens eier. Under denne operasjonen, så prøv å ignorer kjeftingen fra andre seilere. Det er bare forvirrende.
 • Hvis noen har huket din kjetting, kan det lønne seg å slippe ut noen meter med kjetting slik at ditt anker ikke mister festet, når andre utfører denne operasjonen..

Til slutt

 • Ankere som kommer bra ut i tester er: Rocna, Spade, Delta, Fortress, Bruce….
 • Dette er ingen fasit, men et forslag til hvordan man ankrer opp…