Laster inn..

Ankring

Image result for anker bilder

På svai:

 • Finn en plass hvor båten fritt kan dreie rundt uten å treffe land, brygger og andre båter.
 • Spør gjerne andre hvor deres anker ligger, om det er en trang ankringsplass og det er lite vind.
 • Leire og sand gir best hold for ankeret.  Unngå områder med sjøgress.
 • Bruk så mye kjetting som mulig, og glem regelen om 3 ganger dybden.
 • Det er mye av kjettingens tyngde som gjør mye av jobben for å holde skuta på plass.
 • Før du dropper ankeret, så legger du baugen opp mot vinden.  Tenk på at propellen vil trekke deg enten til styrbord eller babord når du bakker.  Sjekk dette før du ankrer opp eller går til kai.
 • Når du har droppet ankeret og ankeret omtrent har truffet bunnen, bakker du sakte slik at kjettingen ikke blir liggende i en haug over ankeret. 
 • Når du har lagt ut tilstrekkelig med kjetting, så bakker du først sakte og øker pådraget på motoren til ca. 2/3 av maks rpm, slik at ankeret graver seg godt ned i bunnen.
 • Finn to overettmerker på land og se at båten står stille før du slipper pådraget på motoren.
 • Når ankeret er kjørt godt ned i bunnen og det er tilstrekkelig med kjetting ute, er skuta forhåpentligvis trygg for sterkere vinder.  
 • En ankeravlaster* settes for å unngå belastninger på ankervinsjen, og for å unngå forplantning av bråk fra kjettingen når den glir over steiner på bunn. Man slipper ut en halv meter kjetting for at denne skal henge slagt.
 • Blåser det kraftig opp, må det settes ankringsvakt eller du må finne tryggere ankringsplass. Bruk gjerne en ankrings-app. Da går alarmen på telefonen om du drifter.
 • Et tips er å legge ut fendere, og spesielt  to fendere på hver side helt akterut.
 • Hvis man skulle klinke borti en annen båt på ankringsplassen, er det gjerne der man treffer…
 • Når ankeret skal opp, er det greit å ha en på baugen for å indikere peilingen på kjettingen, slik at kjettingen ikke skraper opp skroget eller at ankervinsjen drar skuta fremover.
 • Stopp vinsjen om du hører at den jobber tungt, og vinsj igjen når kjettingen slakker seg.
 • Sitter ankeret fast, kjøres det løs med båtens motorkraft.
 • Husk ankerlanterne om natten og heng opp et dagsignal forut på båten som er en svart kule. På best synlig sted.
  Ta gjerne på deg dykkemaske og sjekk om ankeret ligger riktig.
 • Ankring i havn:
 • I Middelhavet er hovedregelen at man ligger med hekken inn mot kai.
 • Legg ut tilstrekkelig med fendere i riktig høyde, samt to fendere på hver side akterut.
 • Legg også en stor fender på akterspeilet, så ikke skuta treffer kaia om du er litt uheldig.
 • Gjør klar akterfortøyningene, og ha gjerne et ekstra fortøyningstau klart i tilfelle.
 • Når du skal slippe ankeret er det viktig å ikke krysse andres ankerkjettinger.
 • Slipp ankeret så langt ut som mulig, og mest mulig vinkelrett på der du skal fortøye.
 • Mer kjetting, jo bedre hold.
 • Tenk nå på hvilken vei propellen trekker skuta når du bakker, samt vindretning og eventuell strøm.
 • Det kan være en fordel å ta hensyn til dette slik at du bakker mest mulig rett inn der du skal ligge.
 • Har du baugpropell, så er dette en av situasjonene den er skapt for.
 • Ha litt fart akterover så du har styrefart.
 • For å få ankeret til å sitte skikkelig kan du stoppe vinsjen når du er noen meter fra land, slik at ankeret får gravd seg skikkelig ned i bunnen. Husk da at propellen vil dra deg babord eller styrbord.   
 • Når akterfortøyningene er ferdig satt fast så går du forut og setter på ankeravlasteren* og slipper ut på kjettingen, ca en halv meter slakk.
 • Hvis du ikke er kjent med denne ankringsteknikken, bør du trene en plass hvor du ikke kan rote det til for andre. Studer gjerne hvordan charterskippere gjør det, og spør dem gjerne om råd.  
 • Når du skal ta opp ankeret i havn, lønner det seg å plukke opp ankeret fra der du la det, slik at du ikke drar det over andres kjettinger og huker deg fast i disse. 
 • Før du går fra kai bør du ha en line med løkke i, og en båtshake klar på baugen.
 • Om du har huket en annen kjetting må du få den av ankeret ditt.  
 • Prøv å finne eier av kjettingen du har huket. Be dem slakke ut ankeret sitt mye. Da er det lettere å få opp ankeret eller kun kjettingen deres.
 • Legg baugen så vinkelrett ut fra båten du har huket kjettingen til.
 • Løft ditt eget anker så høyt opp at du får tredd lina med løkka under kjettingen du har huket.
 • Fest lina med løkka på et kryssholt. 
 • Slipp ankeret litt ned, og når det er klar av kjettingen… kjør helt opp. Stram gjerne opp annens eiers kjetting ved at du bakker.
 • Slipp den huka kjettingen når din baug er vinkelrett foran baugen til kjettingens eier. 
 • Under denne operasjonen, så prøv å ignorer kjeftingen fra andre seilere.  Det er bare forvirrende.
 • Hvis noen har huket din kjetting, kan det lønne seg å slippe ut noen meter med kjetting slik at ditt anker ikke mister festet når andre utfører denne operasjonen. Om nødvendig start motoren og kjør forover slik at din båt ikke dunker inn i brygga. Akterfortøyningene holder deg på plass.
 • Ankere som kommer bra ut i tester er: Rocna, Spade, Delta, Fortress, Bruce….
 • Det er et vanskelig tema da det er mange faktorer som spiller inn…sand-, leire-, stein- bunn…
 • Dette er ingen fasit, men et forslag til hvordan man ankrer opp…
 • Hvordan få løst et anker?
 • Det beste er å være føre var. Dvs å feste en line i øyet som er foran på ankeret med en bøye i andre enden. Jeg har en sånn bøye med trinse under og lodd i enden av tauet. Da holder bøyen seg alltid over ankeret og andre kan se hvor mitt anker er. Har skrevet «Anchor to SOFIA» på den.
 • Med den linen kan man da få dratt ankeret motsatt vei enn hva kjettingen gjør. Bort i fra for eksempel en stein.
 • Men man har kanskje ikke den linen på og da må du sette på en avlaster på kjettingen. Man kan ødelegge vinsjen ellers.
  Så bakker du i motsatt retning av der du lå. Prøver mange ganger. Prøver etter hvert i alle retninger. Om det da ikke går slakker du ut mange meter så vinkelen på kjettingen blir mye mindre. Prøver samme igjen.
 • Om du ikke får det opp og du må gi opp, da løsner du ankerkjettingen fra båten. Så binder du fast ett tau i enden av kjettingen som er lenger enn dybden ned til bunnen. Binder så fast en bøye eller fender i enden og slipper dette ut. Det er viktig at tauet er lengre enn dybden ellers så synker bøyen pga vekten av kjettingen.
 • Da finner du lett ankeret igjen og har mulighet til å komme tilbake med dykker som kan hjelpe deg.
 • Et annet tips om du ikke har line fra ankeret og ønsker å trekke det motsatt vei er følgende:
 • Legg en kjettingstump (et par meter) rundt egen ankerkjetting og koble den sammen med en sjakkel slik at det blir en løkke. Bind et tau i denne løkka og slipp det ned langs ankerkjettingen din. Det er best om du har din ankerkjetting stram. Da glir løkka med kjetting lettere ned mot ankeret. Så benytter du jolla og drar med deg tauet slik at du får drag motsatt vei. Kjettingen vil legge seg i «kloa» på ankeret. Slakk ut på din kjetting.
  Forutsetter selvsagt jolle, eller en annen båt som kan hjelpe til.
 • En avlaster består av to tau med fortøyningsfjær av gummi. Tauene går til hvert sitt kryssholdt foran og ut via halegat. Der endene møtes er en krok som festes på kjettingen. Det finnes flere modeller av denne kroken. Den må passe til antall mm kjettingen er i tykkelse.
  • En «daumann» ankervekt, kan henges på ankerkjettingen eller ankertauet for å hindre rykninger og ankeret vil ligge mer riktig langs bunnen. Prøv deg fram med hvilken vekt. F. eks. 10 kg til 40 fot.
  • Tandemankring: Kan brukes om det f. eks. meldes mye vind eller du skal forlate båten i noen dager på svai. Denne type ankring, hvor to anker ligger etter hverandre med an avstand i mellom er svært effektivt.
  Man fester en sjakkel i hullet på enden av hovedankeret. Fester så tau eller kjetting til denne og videre til anker nummer to.
 • Det kan være tungt og vanskelig å få anker nummer to opp igjen.
  Et tips da er å bruke kun tau mellom de to ankrene. Lengden på dette bør være lengre enn dybden pluss noen meter.
  Dette fordi, når du har tatt opp hovedankeret, så kan du da løsne tauet som går ned til ankeret som fremdeles befinner seg på bunnen.
  Nå kan du bruke vinsjen om den er også beregnet til tau eller ta det opp manuelt.
  Man kan også føre tauet bak på båten om det er lettere å ta det ombord der.
 • •Jeg mener at det svakeste leddet er den svivelen de fleste har rett før ankeret. Når den er ny så er den solid. Men etter mye bruk så er det her det blir størst slitasje. For ett år siden byttet jeg min 90 m galvaniserte 12 mm kjetting og byttet ut Delta ankeret med 33 kg Rocna. Jeg kuttet ut svivelen og monterte heller en solid sjakkel uten «ører» Dvs at du ikke kan bruke skiftenøkkel til å stramme til, men en umbrako. Da henger den seg ikke fast. Det har fungert helt fint.