Laster inn..

Vilkår

Gjestekontrakt

Gjestekontrakten skal skrives ut og signeres av alle gjester før turstart.

Generelle vilkår

Kapteinen utfører utvendig vask og vask av fellesrom, mens gjestene vasker selv ut av kabinen sin ved endt opphold. Man kan velge å betale et tillegg på kr 250,- og ikke vaske selv.

Bilder fra turer kan brukes i markedsføringssammenheng dersom ingen reserverer seg.

Gjestene ombord har ikke ansvar for kostnader i forbindelse med uhell som grunnstøtinger, skader ved tillegging eller uhell med seil, dette dekkes 100% av båteier.
Gjester har ansvaret mht bruk av jolle og uhell med denne eventuelt skader på denne om skipper ikke er med.
Jolla skal kun brukes av folk som har ferdigheter med denne og man skal være fylt 16 år og ha båtførerbevis med seg på turen.

Alle gjestene skal ha egen reiseforsikring med avbestillingsforsikring.

Priser

Gjestene deler på dieselkostnader, havn-/ bøyeavgifter, vann, mat, vask av seng og håndklær, kostnader ved inn og utsjekk (gjelder Karibia) og andre kostnader som det er naturlig at gjestene betaler felles ved at det etter endt tur for deg blir betalt fra felleskassa. Når det spises ombord holder gjestene kapteinen med mat.

Om man ikke er med en full uke avregnes prisen etter dagspris ut ifra beløpet for den siste uken. Man må selv betale for ferge/fly tilbake til flyplass om man velger kortere reise enn 12 dager.

Leie av hele båten med skipper: 12 dager kr 55.000,-

Enkeltpersoner (priser per person): 12 dager kr 7.500,-

Ved avtaleinngåelse blir båten reservert for deg.
Du faktureres 30% av totalen med 10 dagers forfall. Reservasjonen står ut denne perioden. Når fakturaen er registret betalt hos oss går reservasjonen over til en booking.
Restbeløpet faktureres ca. 50 dager før turstart, og denne forfaller 30 dager før turen begynner. Det er en forutsetning at begge fakturaer er betalt før avreise.

Kansellering

Om båten av en eller annen grunn ikke kan seile videre på noen døgn, sånn som ved uhell, sykdom, reparasjoner eller lignende er dette ikke grunnlag for refusjon eller kompensasjon.

Ved kansellering av avtalen innen 10 dager fra bestilling, ingen gebyr.
Ved kansellering av avtalen mindre enn 3 mnd. før turstart påløper et gebyr tilsvarende 30% av totalsum av ordren.
Ved kansellering av avtalen mindre enn 2 mnd. før turstart påløper et gebyr tilsvarende 50% av totalsum på ordren.
Ved kansellering av avtalen mindre enn 1 mnd. før turstart, har man ingen rett til refusjon

Om UDI fraråder dere å reise hit. Dvs om ikke reiseforsikringen er gjeldene får dere depositumet tilbakebetalt.