Laster inn..

Flaggføring

Skriver ned noe av det jeg har lest og hørt.
Vi som har lystbåter har ingen flaggregler vi må følge når vi er i Norge. Vi behøver ikke å heise flagget kl 8 og ta det ned kl 21, dog senest ved solnedgang. Det er bare en skikk som mange følger. (Egne tider for Nord-Norge) Dersom du er under fart kan flagget være oppe selv etter klokken 21.00. Sistnevnte begrunnes med at båter som befinner seg under fart innenfor havnegrenser, i nærheten av festninger, signalstasjoner og lignende skal vise nasjonalflagget. Sistnevnte gjelder så lenge det er lyst nok til at man kan se flagget.
Når jeg seiler utenfor Norden stripser jeg fast flagget bak på båten og der henger det så lenge båten er i sjøen. I noen land mener de at det alltid skal være oppe. Dette på grunn av at havnepoliti, tollvesen, kystvakt etc. skal kunne se hvilket land du er fra. Det er også en fordel om det skulle oppstå en ulykke og det er da lettere å spore opp eieren.
Når vi besøker andre land skal flagget til det landet du besøker henge under styrbord salingshorn. Det gule singnalflagget skal henges opp under dette og bli der til du har klarert inn i det nye landet. Ingen andre flagg eller vimpler skal henge høyere enn gjesteflagget.
Har du med deg gjester fra andre land om bord kan deres nasjonalflagg henge under babord salingshorn.
Noen seilere som seiler med splittflagg har ikke fått seilt videre før det “vanlige” firkantede flagget blir heist. Dette fordi splittflagget ikke finnes i det internasjonale flaggregisteret. Det kan jo by på store problemer om du f.eks. er på en liten øy i Stillehavet og kun har med splittflagg. Da er det bare å begynne å sy 🙂
Det er ikke tillatt å bruke annet lands flagg som nasjonalflagg. Nasjonalflagget skal føres akter eller på babord side – Hjertesiden.